Hiển thị tất cả 4 kết quả

2,8 tỷ

2,8 tỷ

Trả trước chỉ từ 1,1 tỷ

2016

1,2 vạn

Mới 100%

8,199 tỷ

Trả trước chỉ từ 2,46 tỷ

2022

Mới 100%

Biển HN

900 triệu

Trả trước chỉ từ 300 triệu

2014

80.000 km

Biển HN

1,1 tỷ

Trả trước chỉ từ 750 triệu

2022

10.000 km